Meer groen in de buurt

Op woensdag 7 februari was Perma Holland aanwezig op de Tiny Forest conferentie die werd georganiseerd door het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en de provincie Noord-Holland. Het Provinciehuis Noord-Holland in Haarlem was de locatie voor het evenement dat meer aanmeldingen had dan er stoelen beschikbaar waren. Dat er zoveel aandacht is voor Tiny Forests in Nederland vinden wij natuurlijk fantastisch.

 

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een omheind stuk grond in stedelijk gebied, ongeveer ter grootte van een tennisbaan, waarop inheemse bomen worden aangeplant. Deze bomen krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen tot een volwaardig minibos. Dit bos heeft meerdere functies. Het is een groene oase in een versteende omgeving. Het bevordert de biodiversiteit, niet alleen vanwege de diversiteit aan bomen, maar ook omdat deze het habitat vormen voor onder andere vogels, zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders. Daarnaast dient het bos als een buitenlokaal voor kinderen. Het idee is dat kinderen het bos aanplanten en “beheren”. Het brengt kinderen dichtbij huis in contact met de natuur. IVN heeft als doel om in de komende jaren tenminste honderd Tiny Forests aan te planten in dorpen en steden in Nederland.

 

Een bijzondere middag

Het aanplanten van honderd Tiny Forests is een grote uitdaging. Daarom was het een enorme verassing dat de Nationale Postcode Loterij langskwam met een filmploeg. Onder aanvoering van Nicolette van Dam werd een cheque van maar liefst 1,85 miljoen euro te overhandigt aan IVN om dit doel te realiseren. Deze onaangekondigde inval maakte de middag extra bijzonder.

 

Perma Holland en Tiny Forests

Wij stonden op de biodiversiteitsmarkt van de conferentie. Het was mooi om met zoveel enthousiaste mensen te spreken over meer groen in de buurt en om kinderen meer in contact te brengen met de natuur. Ons spreekt het idee van meer groen in de buurt ontzettend aan. Wij denken dat buitenlokalen zinvol zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Wij dragen Tiny Forests dan ook een warm hart toe. Wij zouden deze minibossen, naast het bevorderen van biodiversiteit en als ontmoetingsplek in de natuur, meer functies willen geven. Wij geloven dat het ook een ideale plek kan zijn voor kleinschalige voedselproductie waar kinderen leren over hoe eten wordt geproduceerd. Eveneens is het een mooie plek om te onderwijzen over natuurlijke cycli en bodemleven, door compostsystemen of een wormenbak toe te voegen aan het bos en hier ook in de educatie ook aandacht aan te geven.   

IVN ontvangt cheque

Foto: Roy Beusker Fotografie

Door Bob Klein Lankhorst op 12-02-2018