Perma Holland ontwerpt, realiseert en inspireert tot ecosystemen op zowel grote als kleine schaal. Het uitgangspunt is altijd samenwerken met de natuur. Wij richten ons op bedrijven, scholen, gemeenten en mensen, die meer biodiversiteit en verbinding met de natuur willen.

Wat doet Perma Holland

Lees hier meer over wat wij doen

Mest: van afvalstof naar grondstof

Perma Holland zoekt een manier om drijfmest om te zetten in een compost die de bodem verrijkt en de lucht- en watervervuiling verminderd.

Lees verder

Tiny Forests: meer groen in de buurt

Op woensdag 7 februari werd de Tiny Forest conferentie georganiseerd door IVN en de provincie Noord-Holland. Wij waren erbij...

Lees verder

Chinampa in de Polder

Een dalende bodem, het verlies van biodiversiteit, en een negatieve impact voor klimaat zijn gevolgen van het huidige landgebruik in onze veenweidegebieden. Wij hebben een oplossing.

Lees verder