Samen met de natuur

Wij ontwerpen en implementeren functionele regeneratieve systemen. Wij gaan projecten aan, variërend van micro-stedelijk (balkons, binnentuinen, dakterrassen) tot grotere moes- en buurttuinen, voedselbossen en boerderijen. Wij werken aan bodemvruchtbaarheid en delen graag onze kennis met anderen. 

Bodem & vruchtbaarheid

Bodem & vruchtbaarheid 

Een vruchtbare bodem zit vol met leven (bacteriën, schimmels en bodemdiertjes) en vormt de basis voor een gezond ecosysteem. Perma Holland helpt bedrijven en particulieren om de bodem op een duurzame manier te optimaliseren. 

Perma Holland verbetert bodems door middel van:

Compostsystemen
Wormencompost
Bokashi
Groenbemesting
Compostthee
Bodemanalyse

Ecosystemische ontwerpen

Ecosystemische ontwerpen 

De ontwerpen van Perma Holland zijn gebaseerd op ecosystemisch denken, waarbij elk onderdeel van het ontwerp meerdere functies heeft en is verbonden met het grotere geheel. Bij het ontwerp van ecosystemen nemen wij het klimaat, de gebruikers en beschikbare middelen als uitgangspunten. Onze systemen zijn zelfonderhoudend en daarmee duurzaam.  

Perma Holland ontwerpt:

Voedselbossen
Compostsystemen
Wateropvangsystemen
Plantgildes
Moestuinen
Kruidenspiralen
Multifunctionele heggen

Natuureducatie

Natuureducatie 

Wij delen onze passie en kennis voor de natuur graag met anderen. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops, lezingen en lesprogramma’s. 

Denk aan:

Composteren en wormencompost
Voedselproductie en -verwerking
Plantpropagatie
Permacultuur

Van scholieren tot bedrijven: we maken graag een (les)programma op maat. Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Ons werkproces:

  1. Kennismaking, observatie & analyse, doelbepaling
  2. Onderzoek & ontwerp
  3. Implementatie
  4. Onderhoud

 

Klik hier om meer te weten te komen over onze werkwijze.

Een gezonde bodem

Een gezonde bodem is het startpunt voor een goed functionerend ecosysteem. Of je nu een grote boerderij hebt van vele hectares, of een paar potten op het terras, wij bieden oplossingen voor het herstellen en opbouwen van uw bodem. Wij ontwerpen systemen op maat.

Een gezonde bodem zorgt voor:

  • Ziektewering (geen pesticiden nodig)​
  • Nutriëntbehoud (stopt afvloeiing en uitspoeling)
  • Beschikbare nutriënten voor planten, dit leidt tot smaak en voeding voor mens en dier (geen kunstmest nodig)
  • Ontbinden van gifstoffen
  • Bodemstructuur (vermindering watergebruik, vergroting waterhoudend vermogen, betere wortelingsdiepte)

Bomen en planten

Planten zijn prachtig en zo ontzettend belangrijk. Bij Perma Holland houden we van planten en geven ze een centrale plek in onze ontwerpen. Of u nu op zoek bent naar gezonde eetbare planten, mooie bloemen die insecten aantrekken, een bomenrij als windkering, of een kruidenrijker weiland. Er zijn vele opties voor ieder scenario. Wij hebben o.a. expertise in:

  • Voedselbossen
  • Meerjarige moestuinen
  • plant- en balkonbakken, kruidenspiralen, perk en border
  • levende muren en eetbare heggen (fedges)
  • windkeringen
  • weilandverrijking
  • stikstoffixerende planten & nutriëntenaccumulatoren
  • mulch
  • ontwerpen voor plantengildes en intensief stadsboeren/-tuinieren

Functioneel ontwerp

  1. Is duurzaam – het voorziet in zijn eigen behoeften
  2. Heeft een surplus

Om dit voor elkaar te krijgen mogen onderdelen in het systeem geen product hebben dat niet gebruikt wordt door andere onderdelen in hetzelfde systeem en worden in hun eigen behoeften voorzien door andere onderdelen in datzelfde systeem. Het is dus de relatie tussen onderdelen die belangrijk is.